Zubic

ORALNA KIRURGIJA

Oralna kirurgija je grana dentalne medicine koja obuhvaća razne kirurške zahvate u oralnoj šupljini, na području zubi, kosti i mekih tkiva, a neizostavan je dio dentalne medicine. Svi oralno–kirurški zahvati su u potpunosti bezbolni zbog korištenja lokalne anestezije ili sedacije. U radu koristimo najsuvremenije mikrokirurške principe uz upotrebu najnovijih tehnologija i najkvalitetnijih materijala.

Oralna kirurgija

1.  Najčešći oralno - kirurški zahvati

- uobičajeno vađenje zuba
- komplicirano vađenje zuba
- vađenje impaktiranog zuba
- kirurško uklanjanje zaostalih korijena zuba
- nivelacija koštanog grebena
- cistektomija
- apikotomija
- augmentacija kosti
- sinus lift
- kirurgija desni
- rekonstrukcija estetskih poremećaja usne šupljine
- rekonstrukcija funkcionalnih poremećaja usne šupljine

2. Vađenje zubi

Vađenje zubi ili ekstrakcija je u potpunosti bezbolan oralno-kirurški zahvat tijekom kojeg se ostaci zuba ili cijeli zub uklanjaju iz alveole. Indikacija za vađenje zuba je kada, čak i nakon opsežnih metoda liječenja, zub nije moguće u potpunosti izliječiti ili kada je zub u velikoj mjeri oštećen. Prije vađenja, potrebno je napraviti 2D RTG ortopantomografsku snimku uz pomoć koje naši doktori prvenstveno pokušavaju naći rješenje za endodontsko liječenje zuba kako bi pacijent zadržao zub u čeljusti. Ako zub nije moguće izliječiti, najčešći razlozi za vađenje zubi su:

- fraktura zubnog korijena
- uznapredovala parodontoza
- uznapredovala destrukcija zuba karijesom
- zahvaćena kost granulomima i cistama oko korijena zuba
- zubi sa slabim mogućnostima nošenja protetskog rada (krunice ili mostovi)
- nedostatak mjesta u usnoj šupljini (najčešće umnjaci)
- apikotomija
- cistektomija

3. Apikotomija i cistektomija

Apikotomija i cistektomija su kirurški postupci uklanjanja vrška korijena zuba, zajedno s upalnim procesom oko njega. Svrha apikotomije je ukloniti patološki supstrat, spriječiti ponavljanje upalnog stanja te u konačnici sačuvati zub. Zahvat traje do sat vremena u lokalnoj anesteziji, izvodi se piezo instrumentom uz pomoć dentalnog mikroskopa i PRF membrana kako bi osigurali 100% uspješnost zahvata. Oporavak uobičajeno traje 2-3 dana

4. Nadomještanje izgubljenog zuba

Nakon vađenja zuba, doktori dentalne medicine uvijek preporučuju nadomještanje zuba ili zubi. Razlog tome su mnogobrojni problemi koji mogu nastati zbog nedostajućeg zuba ili zubi, a najčešći problemi su:

- propadanje kosti
- opterećenje žvačnih mišića
- pomicanje susjednih zubi i isplivavanje zubi iz suprotne čeljusti zbog promjene u zagrizu

Nedostajuće zube je moguće nadomjestiti na više načina. Najpopularniji i najčešći način nadomještanja nedostajućih zubi su zubni implantati koji su ujedno najfunkcionalnije i najdugotrajnije rješenje. Preostala rješenja su fiksna protetika, odnosno mostovi i krunice te mobilna protetika, odnosno zubne proteze ili proteza na implantatima

5. Sinus lift - podizanje dna sinusa

Sinus lift je oralno–kirurški zahvat podizanja dna sinusa (Šnajderove membrane) u svrhu nadogradnje kosti uz pomoć augmentacije da bi se stvorili uvjeti za postavu zubnih implantata, odmah ili nakon perioda oseointegracije koji traje od 6 do 8 mjeseci. U bočnoj regiji gornje čeljusti često nije prisutna dovoljna visina kosti za postavu implantata radi spuštenog maksilarnog sinusa. Ovim zahvatom dio sinusne šupljine ispunimo bio-materijalom koji će okoštati s vremenom i tako dobijemo odgovarajuće uvjete za buduću postavu implantata. S obzirom na to da se radi o podizanju manjem od 10 milimetara, ne ugrožava se fiziološka funkcija sinusa i zdravlje pacijenta.

Postoje dvije relevantne i najpoznatije tehnike podizanja sinusa, a one su:

- mali sinus lift
- veliki sinus lift

6. Mali sinus lift - osteotom tehnika

Ova tehnika se izvodi osteotom, instrumentom koji je istog promjera kao i implantat, a indikacija za tehniku je kada imamo dovoljnu širinu za postavu implantata, no ipak nedostaje od 2 do 3 mm do potpune dužine implantata. Istovremeno s podizanjem sinusne membrane, prije postave implantata ispunimo dobiveni prostor odgovarajućim materijalom za augmentaciju koji će okoštati za 3 do 4 mjeseca, a nakon toga možemo postaviti konačni protetski rad na implantatima. mali sinus lift

7. Veliki sinus lift - lateralna prozor tehnika

Kada pacijentu nedostaje veći volumen kosti, a planirana je ugradnja implantata u skoroj budućnosti, radi se zahvat podizanja dna sinusa bočnim pristupom. U ovoj metodi sinus se otvara sa lateralne strane, podiže se membrana sinusa te se novonastali prostor ispuni sa odgovarajućim materijalom za augmentaciju. Nakon obavljenog zahvata, potrebno je pričekati 6 do 8 mjeseci kako bi se ostvarilo pravilno okoštavanje za uspješnu ugradnju implantata. Nakon postave implantata, potrebno je pričekati 4 do 6 mjeseci kako bi se implantati oseointegrirali s kosti, nakon čega možemo pristupiti postavi konačnog rada na implantatima. veliki sinus lift

Kontaktirajte nas

Nužno je prihvatiti opće uvjete.