Zubic
Logo

PRGF: AUGMENTACIJA I ESTETIKA LICA

PRGF: AUGMENTACIJA I ESTETIKA LICA

PRGF(Plasma Rich in Growth Factor) tehnologija je najnaprednija procedura za dobivanje vlastite plazme bogate trombocitima. Bazira se na formulaciji i korištenju pacijentovih vlastitih stanica sa biološkom aktivnošću, faktorima rasta i fibrinskim biomaterijalom za stimulaciju i ubrzanje cijeljenja i regeneracije tkiva. Ovo je 100% biokompatibilna tehnologija sa odličnom raznolikošću, sigurnošću i učinkovitošću. PRGF je jedna od najbolje dokumentiranih procedura na svijetu sa kliničkim podacima od preko 20 godina i poduprta je s više od 100 znanstvenih radova te nam je danas dostupna, kako u estetskoj tako i u dentalnoj medicini. Plazma bogata faktorima rasta utječe na niz bioloških proces koji pospješuju migraciju, rast i morfogenezu stanica te na taj način stimulira i ubrzava proces ozdravljenja i regeneraciju tkiva. Raznolikost, sigurnost i učinkovitost primjene plazme bogate faktorima rasta otvara vrata personaliziranoj medicini koja se već primjenjuje u mnogim medicinskim i znanstvenim područjima, uključujući oralnu i maksilofacijalnu kirurgiju sa implantologijom ali i estetsko obnavljanje, odnosno pomlađivanje površine lica. PRGF Endoret je 100% autologni tretman što znači da neće doći do neželjenih reakcija jer se u postupku ne koriste strane stvari i kao takav je jedini tretman plazmom koji ima sve zdravstvene certifikate i licencu u EU za pomlađivanje kože (europski CE certifikat te američki FDA approval). PRGF tehnologija se može primijeniti na čeljusnu kost i na kožu lica jer može pomoći u regeneraciji kosti (zatvaranje defekata i povećanje volumena kosti) ili u smanjenju bora na koži dodajući pravi kolagen i polako otpuštajući nutriente i proteine u kožu

PRGF: AUGMENTACIJA I ESTETIKA LICA

1.  Koje su prednosti PRGF-a?

- 100% bio-kompatibilna metoda
- raznolika primjena
- u potpunosti sigurna metod
- posjeduje snažno bakteriostatsko svojstvo
- jednostavan i brz protokol (samo 8 minuta centrifugiranja i 20 minuta pripreme)
- kontrola aktivacije i primjene

2.  Primjena PRGF-a u dentalnoj medicini (kirurgija i implantologija)

Kirurgija i implantologija bez primjene PRGF tehnologije nije potpuna i zaokružena cjelina. Kod primjene PRGF tehnologije u dentalnoj medicini primjenjujemo postupak u kojem vadimo malu količinu pacijentove krvi te posebnom centrifugom radimo ekstrakciju krvne plazme bogate faktorima rasta i matičnim stanicama, a koristimo je kod post-ekstrakcijskih rana, podizanja sinusa, regeneracije kosti u implantologiji, koštanih defekata te širenja tankih koštanih grebena.

Kod post-ekstrakcijskih rana (apikotomija, cistektomija, vađenje zuba), PRGF tehnologija koristi se u svrhu prezervacije alveole i operativnog mjesta. To je postupak regeneracije kosti kod kojeg se u alveolu izvađenog zuba stavlja zamjenski koštani materijal. Ovim načinom stvaramo bolje i sigurnije pretpostavke za naknadnu ugradnju implantata, smanjujemo i preveniramo biološki gubitak kosti nakon vađenja te u potpunosti smanjujemo bol.

Prilikom izvođenja sinus lifta, operativno podižemo dno maksilarnog sinusa te kroz mali otvor na kosti, u dno sinusa, ugrađujemo zamjenski materijal koji se naknadno pretvara u kost, čime se omogućava postava implantata.

Kod regeneracije kosti oko implantata, PRGF tehnologija je najnapredniji sistem koji postoji za dobivanje autologne plazme bogate trombocitima koja može biti aplicirana direktno na površinu dentalnog implantata s čime se poboljšava oseointegracija (vezivanje implantata za kost), a istovremeno i kasnija primarna stabilnost.

Regeneracija tankog koštanog grebena je povećanje širine uskog koštanog grebena raznim tehnikama i materijalima ovisno o situaciji, od kojih se najčešće koristi tehnika koštanih autolognih blokova. Vođena regeneracija kosti provodi se korištenjem membrana barijera, proteina za stimulaciju tkiva ili bioaktivnih faktora rasta. Ponekad je potrebna kost iz drugih dijelova tijela ili sintetička kost. Cilj vođene regeneracije kosti je stimulacija tijela na stvaranje nove kosti ili zadržavanje prostora u kojem će se stvoriti kost. Vođena regeneracija kosti pomaže tijelu da obnovi koštano tkivo izgubljeno parodontnom bolešću. Ovim postupkom drugi zubi u čeljusti imaju veću šansu da ostanu zdravi, a postupak će također smanjiti vjerojatnost razvoja ozbiljnijih zdravstvenih komplikacija koje su povezane s parodontnom bolešću. Zubne proteze će biti udobnije, a ako razmišljate o implantatima obavezno uključite ovaj postupak.

Primjenom PRGF tehnologije smanjujemo rizik od infekcija, peri-implantitisa i povećavamo vjerojatnost uspjeha cijelog tretmana. prgf

3.  Primjena PRGF u estetskoj medicini - pomlađivanje kože

PRGF®-Endoret® (pomlađivanje kože krvnom plazmom) u potpunosti je prirodno pomlađivanje i liječenje kože. Tretman započinje vađenjem pacijentove krvi te se krv centrifugira u posebnom uređaju za centrifugu kako bi se napravila ekstrakcija krvne plazme. Kada je krvna plazma ekstraktirana, ona se kroz tanke iglice i uređaj Dermapen injektira u područje lica, vrata, dekoltea ili ruku. Tretman je u potpunosti bezbolan zbog anestetske kreme koja se nanosi na lice pacijenta prije početka tretmana, čija svrha je da kratkotrajno ohladi i ''umrtvi'' kožu na kojoj se primjenjuje tretman. Tretman je u potpunosti prirodan zbog korištenja pacijentove vlastite krvne plazme, a osim malog crvenila koje traje 24 sata na mjestima gdje je tretman primijenjen, nuspojava nema! Endoret – PRGF potiče stvaranje vlastitog kolagena i elastina čime se postiže povećanje konzistencije i napetosti te smanjuje opuštenost kože i osigurava bolja hidratacija.

Prednosti PRGF tretmana:

- vraća vrijeme na Vašoj koži
- vraća sjaj kože
- "popravlja" oštećenja na koži (smanjenje bora)
- pomlađuje Vaše lice
- u potpunosti prirodan
- bezbolno
- usporava proces starenja kože


Ponosno ističemo da smo licencirani Centar BTI Instituta iz Španjolske za ovaj dio Hrvatske i EU u primjeni ove tehnologije (Human Technology). Naši doktori i sestre su prošli intenzivne edukacije o ovoj tehnologiji u samom BTI Institutu i znaju je primjenjivati na najučinkovitiji način. prgf

Kontaktirajte nas

Nužno je prihvatiti opće uvjete.