Zubic
Logo

Drukčiji pristup u stomatologiji

Ozon, laseri i druga pomagala /drugi dio/

POLAKO, ALI SIGURNO PROLAZI VRIJEME KLASIČNE STOMATOLOGIJE PRED NALETIMA MODERNIH APARATURA, NOVE TEHNOLOGIJE I NOVIH PRINCIPA U RADU / Napisao Niki Ružević, dr.dent.med. /

Drukčiji pristup u stomatologiji

Laser (prema engl. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) znači: pojačanje svjetlosti stimulirano emisijom zraka. To je naziv za optičku napravu koja emitira kohe­rentni snop fotona. Laserska zraka predstav­lja usmjerenu zraku svjetlosne energije koji pretvoren u toplotnu energiju može osigurati učinkovit i različit terapijski učinak. Za razliku od svjetlosti koju emitiraju uobičajeni izvo­ri (kao što su žarulje), laserska je svjetlost redovito gotovo monokromatična, tj. samo jedne valne duljine (boje) i usmjerena je u uskom snopu. Snop je koherentan što zna­či da su elektromagnetski valovi međusob­no iste faze i šire se u istom smjeru. Laser­ski snop može biti kontinuiran (uvijek isto određena izlazna snaga) ili pulsni (vrlo kratki impulsi). Laseri se po svojoj namijeni dijele na lasere za tvrda i meka tkiva. Razlika je među njima samo u apsorbciji svjetla u različitim tkivima. Predstavnik kontinuiranog snopa Diodni su laseri različitih valnih dužina koji imaju ma­nje snage i koji uvijek rade u nekom kontinui­ranom modu jer su to laseri prosječne snage. Diodni se laser upotrebljiva samo kod meka­nog tkiva i za dezinfekciju, ali ne toliko dubo­ko kao pulsni. Kod diodnog se lasera ne može raditi s razli­čitim dužinama pulseva jer se oni ne mogu promijeniti i radi toga se nikako ne može po­stići velika vršna snaga u kilovatima (kW). Kod lasera s pulsnim laserskim snopom može se promijeniti snaga, njegova dužina, frekvencija rada, energija… Kada možeš pro­mijeniti dužinu pulsa, znači da možeš kon­trolirati rad u tom smislu: kratki puls – ablacija; dugi puls – koagulacija. Tri su osnovne valne duljine od kojih svaka ima različite učinke na ljudsko tkivo: Er: YAG; Nd: YAG i KTP Nd: YAG.

Er:YAG laser – infracrvena, 2940 nm, ima najveću apsorpciju u tkivo zbog svog viso­kog afiniteta za vodu i stoga je savršeno pogodan za preciznu ablaciju tkiva, odnosno Ijuštenje karijesom zahvaćenog dijela zuba. Pritom nimalo ne oštećuje zdravo tkivo za razliku od klasične bušilice. Novi laseri omo­gućuju rad na tvrdom tkivu i mogu odstraniti sve plombe osim amalgamskih te ukloni­ti karijese na različitim strukturama zubnog tkiva i na različitim dubinama bez zagrijava­nja okolnog tkiva. Postupak ovakvog liječenja traje nešto dulje nego plombiranje na kakvo smo navikli, ali je ugodan jer laser radi bešumno, a plombe nakon laserskog čišćenja znatno čvršće pria­njaju na zubnu površinu. Osim karijesa, laserom se mogu liječiti i dale­ko ozbiljniji stomatološki problemi kao što su gangrene zubnih kanala ili granulomi u koje se može ući finim tankim laserskim nastav­kom kojim se bakterije sasuše kroz kanal bez kirurškog zahvata i šavova. Er:YAG laser isto tako služi za inciziju i eksciziju mekih tkiva. Nd: YAG laser – infracrvena, 1064 nm, po­kazuje najvišu homogenu apsorpciju u tki­vo što ga čini idealnim laserskim izvorom za kirurgiju, dezinfekciju i liječenje dubljih tkiva. U laser stomatologiji svojom homogenom apsorpcijom ostvaruje iznimno precizan i fin učinak odstranjivanja tkiva uz istovreme­nu sterilizaciju i koagulaciju dok će s druge strane pružiti odličnu dezinfekciju. Laser se danas uspješno primjenjuje i u liječenju parodontalnih džepova, odnosno u obavljanju tzv. zatvorene kiretaže, ali i kod poluizniknulih umnjaka s kojih se sluznica oslobađa bez anestezije i bola. KTP Nd: YAG laser – zelena, 532 nm, ima visok afinitet za oksihemoglobin i melanin za selektivni photothermolysis. Savršen je izbor za liječenje površine vaskularnih lezija, vena i za širok raspon pigmentnih lezija. Kod lasera za tvrda tkiva u restorativnoj sto­matologiji imamo nekoliko tipova lasera:

Laser za dijagnostiku karijesa – najtoč­niji i najfunkcionalniji među svim uređajima je Diagnodent KaVo pen. Laser za polimerizaciju, stvrdnjavanje kompozitnih ispuna. Bez konkurencije naj­bolji i najpouzdaniji je : EMS SWISS MASTER LIGHT. Laser za tvrda, ali i za meka tkiva – veli­ka je konkurencija na tržištu, naročito zadnje tri godine. Svakako u sam vrh po kvaliteti, snazi, brzini i efikasnosti, dizajnu, a i cijeni, po mnogima trenutno i najbolji laser na svijetu za sve na­mjene je: Fotona Light Walker Laser AT za tvrda i meka tkiva.

Prednosti primjene lasera:

Bitno manje vremena potrebno za rad i znatno manje invanzivna metoda u odnosu na konvencionalne tehnike. Sam je postupak znatno brži i jednostavniji. Potreba za anestetikom bitno je smanjena, a u mnogim slučajevima (postupcima) ane­stetik (anestezija) uopće nije potreban. Minimalna bol tijekom i nakon samog za­hvata uz smanjen postoperativni edem i mi­nimalno oštećenje tkiva. Manje zamora za pacijenta, stomatolo­ga i osoblje, brži postoperativni oporavak bez mogućnosti nastanka infekcije jer visokoenergetska zraka uništava bakterije i sterilizira područje zarastanja. Laser smanjuje postoperativnu osjetlji­vost jer desenzibilizira živčane okončine, re­ducira broj i virulenciju bakterija. Tretman laserom zahtijeva manji broj po­sjeta pored skraćenih intervencija kod većine aplikacija. Laserskom tehnologijom bitno se sma­njuje krvarenje zahvaljujući pozitivnom hemostatkom učinku jer svjetlo visoke energije pomaže brže zgrušavanje pa je liječenje za pojedine indikacije ovim laserom pogodno i kod pacijenata s problemom poremećaja koagulacije. Ništa manje važno, nema nelagodnog zvuka bušilice i neugodnih vibracija u glavi, dakle mnogo tiše i ugodnije za pacijenta. Laserske zrake ne oštećuju zdravo tkivo (ni meko ni tvrdo), naravno uz uvjet pravilnog rukovanja i točnog odabira same energije. Nema ožiljaka nakon laserske intervencije na mekom tkivu jer se radi o potpuno steril­nom rezu. Pečaćenje limfatičkih ogranaka što garantira bitno brži oporavak i revitalizaci­ju tkiva. Primjena lasera:

Skoro pa da i nema kliničke discipline u sto­matologiji gdje se laser uspješno ne može primjeniti potpuno mijenjajući klasičnu me­todu! Brže, jednostavnije i efikasnije od kla­sičnog pristupa stomatologiji.

Biostimulacija kod različitih pareza i oduzetosti tkiva na licu, ublažavanje bolova i oteklina nakon vađenja zuba, kod upala facijalnog živca i trigeminusa, ali i nakon uda­raca i oteklina izazvanih prometnim i drugim nesrećama. Izbjeljivanje zuba TouchWhite ™ Laser- Assisted. metodom koja koristi činjenicu da Er: YAG laser ima valnu duljinu apsorpcijskog vrh u vodi. Produženje kliničke krune zuba – neiz­mjerno važno za estetski dojam svakog pro- tetskog rada,naročito u fronti. “Otvaranje implantata“- skidanje po krovnih vijaka, postava transfera i otisak te postava healing abutmenta – sve u jednoj fazi kao pokazatelj maksimalne učinkovitosti i dobijanja na vremenu za razliku od klasične metode reza skalpelom postave habutmenta i čekanja na cijeljenje!

Kontaktirajte nas

Nužno je prihvatiti opće uvjete.